Vyhľadávanie


Kontakt

Ing. Jana Cabadajová
Prievidza

0917092238

E-mail: pozicky.prievidza@gmail.com

Doklady

Každý žiadateľ potrebuje:

- občiansky preukaz

- druhý doklad totožnosti (kartička poistenca, vodičský preukaz)

- číslo účtu (žiadateľ nemusí byť jeho majiteľ)


Doklady o príjme:

zamestanec - výplatné pásky (alebo výpis z účtu)

živnostník - potvrdenie o podaní daň.priznania

dôchodca - potrvdenie o poberaní dochodku