Vyhľadávanie


Kontakt

Ing. Jana Cabadajová
Prievidza

0917092238

E-mail: pozicky.prievidza@gmail.com

Podmienky

Požičky poskytujeme:

- zamestnaným na dobu neurčitú

- zamestnaným na dobu určituň

- štátnym zamestnancom

- živnostníkom

- živnostníkom bez IČO (poisť.agenti a pod.)

- starobným dochodcom

- výsluhovým dôchodcom

- invalidným dôchodcom (našim klientom)

- osobám na materskej dovolenke (našim klientom)

- zamestnancom v zahraničí

- živnostníčkam-opatrovateľkám v Rakúsku

- opatrovateľkám